Yritykset hoi! Oletteko jo tehneet sitoumuksen ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi?!

YK:n ihmisoikeusjulistus täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Vuoden vaihteen lähestyessä on aika jälleen tehdä suunnitelmia ja miettiä lupauksia uudelle vuodelle. Voisiko yrityksesi lupaus olla sitoumus ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja arvostuksen osoitus pyöreitä vuosikymmeniä täyttävää ihmisoikeusjulistusta ja sen pohjalta kummunnutta ihmisoikeustyötä kohtaan?

Yritykset ja ihmisoikeudet (business & human rights) –lähestymistavan ytimessä on tunnistaa yritystoiminnan riskejä ihmisille ja löytää positiivisia ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

human rights business and development-Craft Connected

Human Rights, Business & Development ovat teemoja, joita kannattaa juhlistaa YK:n ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotispäivänä.

Ihmisoikeuksien mukainen toiminta kiteytyy YK:n ihmisoikeusneuvoston vuonna 2011 hyväksymissä ohjaavissa periaatteissa, jotka koskevat yrityksiä ja ihmisoikeuksia. Näiden YK:n periaatteiden mukaan yrityksillä on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja varmistaa, etteivät ne toiminnallaan loukkaa suoraan tai epäsuoraan ihmisoikeuksia. Tämän lisäksi yrityksiltä odotetaan, että ne ehkäisevät tai lieventävät toimintaansa liittyviä riskejä sekä korvaavat ja hyvittävät toiminnastaan aiheutuneita haitallisia vaikutuksia. Yrityksiltä odotetaan tätä myös silloin, kun yritykset itse eivät ole suoraan syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin vaan vahinkoa ovat aiheuttaneet yritysten kumppanit, kuten alihankkijat.

Puhutaan huolellisuusvelvoitteesta (due diligence). Se on jatkuva prosessi, jossa yritys pyrkii tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään päätöksenteossaan ja riskienhallinnassaan koko toimintaansa koskevia haittavaikutuksia kaikkialla maailmassa.

Käytännöllinen tapa ryhtyä selvittämään oman toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia on tehdä taustaselvitys. Ihmisoikeuksiin syventyvässä taustaselvityksessä arvioidaan ja analysoidaan yrityksen riskejä ja vastuita. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisemään yrityksen omassa toimintaympäristössä mahdollisia suoria tai epäsuoria ihmisoikeusloukkauksia.

Taustaselvitys tarjoaa oivan lähtöalustan lähteä rakentamaan vastuullista liiketoimintaa kestävälle pohjalle paikallisissa yhteisöissä ja kaikissa yrityksen arvoketjun osissa. Parhaimmillaan selvityksen avulla voidaan löytää uusia ja inspiroivia merkityksiä yrityksen olemassaololle sekä sen toiminnalle.

Asiantunteva ja monipuolinen analyysi viestii sidosryhmille ja markkinoille, mitä yritys on tehnyt varmistaakseen ihmisoikeuksien mukaisen toiminnan ja välttääkseen ihmisoikeusloukkaukset.

Ihmisoikeuksiin liittyvien riskien tunnistaminen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta kuuluvat vastuulliseen liiketoimintaan. Craft Connected suosittelee yrityksiä tekemään sitoumuksen ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja kannustaa yrityksiä jatkuvaan kehitykseen ja toiminnan parantamiseen ihmisoikeuksien saralla.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotissyntymäpäiviä vietetään 10.12.2018. Julistus toimii hyvänä ohjenuorana myös yrityksille ja sen johdannossa kutsutaan kaikki mukaan ihmisoikeuksien edistämiseen.

“YLEISKOKOUS

antaa TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN JULISTUKSEN kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, …, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen…”